logo_polaczon2_okrągła.png

Metrica — Warunki użytkowania

Poniższe Warunki użytkowania są umową prawną pomiędzy użytkownikiem indywidualnym a firmą Metrica dotyczącą korzystania z witryny internetowej i usług firmy Metrica. Dostosuj treść tego dokumentu, aby odzwierciedlał Twoje warunki współpracy.

Witamy w witrynie firmy Metrica. Dziękujemy za odwiedziny! Korzystanie z tej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu. Należy je uważnie przeczytać.

Korzystanie z witryny
Użytkownik może korzystać z usługi i witryny firmy wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia użytkownikowi dostępu do strony i usług, jeżeli użytkownik nie przestrzega Regulaminu oraz innych zasad określonych przez firmę, bądź jeżeli firma prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie domniemanego naruszenia warunków.

Komunikacja
Firma może przesyłać użytkownikowi ważne informacje dotyczące korzystania z witryny. Użytkownik może z dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości.

Ochrona prywatności
Więcej informacji na temat obsługi i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze strony firmy można znaleźć w Polityce prywatności.