O aplikacji

logo.png

Aplikacja Metrica charakteryzuje się dobrą szybkością działania w czasie rzeczywistym oraz prostotą w obsłudze. Obecnie baza punktów aplikacji Metrica obejmuje podstawową wysokościową osnowę geodezyjną. W niedługim czasie zostanie rozszerzona do innych rodzajów osnów geodezyjnych. Zależy nam na tym, aby informacje gromadzone dzięki naszym Użytkownikom były rzetelne oraz realnie pomagały innym geodetom podczas wykonywanych prac. 
Mamy nadzieje, że z nami otrzymają Państwo to, czego szukają. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat usług, które świadczymy, zapraszamy do kontaktu.

 

Funkcje aplikacji

Aplikacja Metrica daje wiele możliwości podczas pracy z punktami geodezyjnymi.

punkty na mapie.png

Wyświetlanie punktów na mapie

Opcja wyświetlania całej bazy punktów na widoku mapy. Widok tego okna podzielony jest na dwie części, mapę z naniesionymi punktami oraz listę punktów wyświetlaną u dołu ekranu, aktualizowaną zgodnie z widokiem mapy. Na początku mapa pobiera lokalizację użytkownika i przybliża jej widok. Dostępne są opcje przybliżania, oddalania oraz przesuwania widoku w dowolnym kierunku.

Nawigacja do punktu

Zostajemy przekierowani do aplikacji Google Maps, która automatycznie pobiera naszą lokalizację oraz wyznacza trasę do współrzędnych punktu

nawigacja.png
szczegóły.png

Przeglądanie informacji o punkcie

W oknie dotyczącym szczegółów o punkcie znajdziemy następujące informacje:

 • współrzędne punktu (szerokość geograficzna, długość geograficzna oraz wysokość KRON86),

 • adres lokalizacji punktu,

 • opisy topograficzne,

 • zdjęcia posadowienia punktu,

 • zebrane informacje o stanie technicznym punktu (czy punkt jest uszkodzony/ czy można wykonać pomiar na danym punkcie),

 •  ewentualne uwag na jego temat,

 • autor wprowadzanych modyfikacji,

 • data ostatniej modyfikacji.

Dodawanie zdjęć

Użytkownik zarejestrowany ma możliwość dodawania zdjęć punktu. Dodawanie odbywa się za pośrednictwem galerii zdjęć użytkownika lub przy wykorzystaniu aparatu.

dodawanie_zdjec.png
dodawanie_opisów.png

Dodawanie opisów topograficznych

Użytkownik zarejestrowany ma również możliwość dodawania opisów topograficznych. Dodawanie odbywa się za pośrednictwem galerii zdjęć użytkownika lub przy wykorzystaniu aparatu.

Usuwanie zdjęć

Funkcja usuwania zdjęć dostępna jest dla użytkowników zarejestrowanych.

usuwanie_zdjęć.png
dodawanie_nowego_punktu.png

Dodawanie istniejącego punktu nieujętego w bazie

Bazę danych wykorzystaną w tytułowej aplikacji zweryfikowano podczas wywiadu terenowego. Ze względu na to, że obejmuje ona tylko część województwa małopolskiego, użytkownicy mają możliwość dodawania nowych punktów, aby umożliwić poszerzanie zakresu opracowanych danych.

Edytowanie informacji o punkcie

Osoba zarejestrowana otrzymuje dostęp do edycji wybranych informacji:

 • adresu lokalizacji punktu, 

 • współrzędnych nawigacyjnych,

 • współrzędnych geodezyjnych, 

 • informacji o stanie technicznym punktu (czy punkt jest uszkodzony/ czy można wykonać pomiar na danym punkcie).

Edycja_info_o_punkcie.png
zmiana_wspolrzednych.png

Wyświetlanie trzech rodzajów współrzędnych

Aplikacja Metrica umożliwia wybór rodzaju wyświetlanych w danym momencie współrzędnych:

 • przybliżone – współrzędne z opisów topograficznych, otrzymanych z Geoportalu,

 • nawigacyjne – współrzędne otrzymane z pomiaru urządzeniem mobilnym z funkcją GPS,

 • geodezyjne – współrzędne otrzymane z pomiaru zgodnego z technologią geodezyjną.

Przeglądanie bazy punktów

Zgromadzona baza punktów przedstawiona została za pomocą kafelków z widocznym numerem oraz adresem danego punktu. Funkcja wyszukiwania punktu po numerze ułatwia poruszanie się po całej bazie punktów.

Baza_punktów.png
logowanie.png

Rejestracja oraz logowanie użytkownika

Dostępność do wybranych funkcji aplikacji wymaga rejestracji użytkownika. Do rejestracji wymagane są: imię, nazwisko, e-mail oraz utworzone hasło. Aktywacja konta odbywa się za pomocą kodu lub linku aktywacyjnego otrzymanego na podany adres e-mail.